Logius

PKIoverheid Test Trial Certificate Revocation List

Welkom op de TRIAL CRL-website van de PKIoverheid TEST.

Op deze site kunt u de status nagaan van certificaten die zijn uitgegeven onder de TRIAL G2 Root-CA van de PKI TEST voor de overheid. Dit doet u door de TRIAL Certificate Revocation List (CRL) te raadplegen. Deze lijst laat zien of er certificaten zijn ingetrokken en zo ja, welke. Deze TRIAL CRL-site wordt onder verantwoordelijkheid van de Policy Authority (PA) gepubliceerd.

Voor meer informatie over PKI voor de overheid kunt u terecht op www.logius.nl/pkioverheid.